an image


Aktualności

Dzień Dziecka

an image
Jak co roku spotkaliśmy się z naszymi najmłodszymi.
Więcej...

6 pażdziernika 2007 godz.18.00

an image
Hala OSiR, Włocławek ul.Chopina 8 Koncert charytatywny - "Głosy dla hospicjów" Zespół "Sumptuastic".
Więcej...

Kontakt
an image
Polskie Towarzystwo
Opieki Paliatywnej
we Włocławku

ul.Wolność 44
87-800 Włocławek
e-mail: Nasz mail

Tel.54 412 22 71
Fax:54 412 22 71

Wolontariat

      Wolontariat jest dobrowolną, bezpłatną i świadomą działalnością na rzecz innych,
wykraczająca poza związki rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie.

Motywacja. Najprościej rozumiana tym, co uzasadnia, wyjaśnia, wywołuje zachowania ludzi. Zrozumienie motywacji zawsze było i jest dla osób kierujących pracą innych najistotniejszą kwestią. W sztuce motywowania mieszczą się dwa podstawowe pojęcia.
Skuteczność i sprawność.
Skuteczność - to robienie właściwych rzeczy.
Sprawność - to robienie właściwych rzeczy we właściwy sposób.
Skuteczne motywowanie nie jest zbiorem technik uczących, jak skutecznie manipulować ludźmi, jak ich eksploatować. Chodzi w nim o umiejętność kojarzenia interesów przede wszystkim ludzi pracujących w firmie oraz samej firmy. Korzyści powinny odnosić obie strony. I o tym powinni pamiętać koordynatorzy pracy wolontariuszy i sami wolontariusze. Ludzie pracują społecznie z różnych powodów, najczęściej mówią, że jest to:
        
 •  Chęć pomagania ludziom potrzebującym       
 •  Nadzieja na zdobycie nowych doświadczeń       
 •  Możliwość zdobycia zajęcia       
 •  Działanie dla własnej satysfakcji       
 •  Chęć poznania nowych ludzi       
 •  Pragnienie spłacenia długu wobec społeczeństwa       
 •  Walka o specjalną sprawę       
 •  Możliwość znalezienia pracy
  Wolontariusze działają na zasadzie dobrowolnego, bezpłatnego zaangażowania, ale powinni zaspokajać swoje potrzeby tak, aby odbiorcy ich aktywności byli również zadowoleni.


  KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA


  Wolontariusz powinien:

  Być pewnym
  Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.

  Być przekonanym
  Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.

  Być lojalnym
  Zgłaszaj sugestie, nie "uderzaj" w innych.

  Przestrzegać zasad
  Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.

  Mówić otwarcie
  Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły cię od tego, co najważniejsze, bądĽ zmieniły w osobę stwarzającą problemy.

  Chętnie uczyć się
  Rozszerzaj swoją wiedzę.

  Stale się rozwijać
  Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.

  Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą
  Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.

  Być osobą, na której można polegać
  Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

  Działać w zespole
  Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.  Karta wolontariusza jest zbiorem praw i obowiązków ochotnika oraz zasad, jakich powinny przestrzegać organizacje bazujące na aktywności społecznej wolontariuszy. Dokument ten nie ma mocy obowiązującej, ale - moim zdaniem - zawiera sedno współczesnego wolontariatu. Jest to materiał, który udostępniła amerykańska organizacja Points of Light Centrum Wolontariatu w Warszawie w 1993 roku, tzn. na początku realizacji tego programu. A oto sama karta:


  KARTA WOLONTARIUSZA


  WOLONTARIAT JEST SZANSĄ DLA KAŻDEGO NIEZALEŻNIE OD PŁCI, RASY, NARODOWOŚCI, WYZNANIA, PRZEKONAŃ POLITYCZNYCH, WIEKU CZY STANU ZDROWIA, KAŻDY MA PRAWO BYĆ WOLONTARIUSZEM.

  WOLONTARIAT DAJE SZANSĘ WYKORZYSTANIA WŁASNYCH UMIEJĘTNOŚCI I DOŚWIADCZEŃ, ROZWINIĘCIA ZAINTERESOWAŃ, ZDOBYCIA DOŚWIADCZENIA W NOWYCH DZIEDZINACH, WYWARCIA WPŁYWU NA ZMIANY SPOŁECZNE I MOŻLIWOŚĆ ZAANGAŻOWANIA SIĘ.


  Wolontariusz powinien:
  1. mieć jasno określony zakres obowiązków;

  2. zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności związanej ze swoją działalnością;

  3. wiedzieć, przed kim jest odpowiedzialny za wykonanie swoich zadań i mieć regularny kontakt z tą osobą;

  4. mieć zapewniony udział w tworzeniu programu, w którym uczestniczy, co umożliwi mu realizację własnych potrzeb i zainteresowań;

  5. być chronionym przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z wykonywaniem powierzonych mu zadań;

  6. być objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności;

  7. mieć satysfakcję z własnej aktywności;

  8. przestrzegać kodeksu etycznego związanego z realizowaniem powierzonych mu zadań.
  Organizacje zatrudniające wolontariuszy powinny:

  1. uznawać prawa wolontariusza i zapewnić ich respektowanie;

  2. dbać o to, aby aktywność wolontariusza i praca pracownika płatnego miała charakter wzajemnie uzupełniający się;

  3. rozszerzać, dzięki aktywności wolontariuszy, zakres oferowanych usług;

  4. nie powierzać wolontariuszowi zadań, które realizował uprzednio zatrudniony pracownik płatny;

  5. informować wolontariusza o jego prawach i obowiązkach;

  6. ponosić koszty finansowe związane z aktywnością społeczną wolontariuszy;

  7. dbać o interesy wolontariusza i nie wywierać na niego presji moralnej, skłaniającej do wykonywania zadań pozostających w konflikcie z jego przekonaniami.
 • “Daj odrobinę siebie innym!”