an image


Aktualności

Dzień Dziecka

an image
Jak co roku spotkaliśmy się z naszymi najmłodszymi.
Więcej...

6 pażdziernika 2007 godz.18.00

an image
Hala OSiR, Włocławek ul.Chopina 8 Koncert charytatywny - "Głosy dla hospicjów" Zespół "Sumptuastic".
Więcej...

Kontakt
an image
Polskie Towarzystwo
Opieki Paliatywnej
we Włocławku

ul.Wolność 44
87-800 Włocławek
e-mail: Nasz mail

Tel.54 412 22 71
Fax:54 412 22 71

Historia Opieki paliatywnej we Włocławku

      Pierwsza grupa hospicjum (grupa nieformalna) powstała w grudniu 1989 roku i składała się z kilku pielęgniarek, wolontariuszy i lekarza.
Był to okres dojrzewania do podjęcia się misji utworzenia od podstaw struktury opieki paliatywnej i hospicjum we Włocławku.
Grupa ta działała nieformalnie ok. 3 lat dając opiekę paliatywną w domach chorych w oparciu o pracę wolontariuszy medycznych i niemedycznych.
     W 1992 roku grupa inicjatywna określiła potrzeby miasta Włocławka w zakresie opieki paliatywnej.
W utworzonym przez dr Zbigniewa Kaczmarka Programie Rozwoju Opieki Paliatywnej nakreślono kierunek rozwoju opieki paliatywnej we Włocławku. Program skierowano do ówczesnych władz miasta Włocławka - Prezydenta Miasta i województwa włocławskiego Wojewody oraz profesora Jacka Łuczaka - Konsultanta Krajowego ds. opieki paliatywnej, Ministerstwa Zdrowa i różnych środowisk opiniotwórczych. Uzyskano poparcie dla Programu.
     W 1993 roku decyzją Wojewody - organu założycielskiego dla Wojewódzkiego Szpitala, dokonano rejestracji w statucie szpitala Oddziału Opieki Paliatywnej Poradni Walki z Bólem, a decyzją Ministerstwa Zdrowa Wojewódzki Szpital we Włocławku otrzymał dotację celową w wysokości 1.9 mld starych zł na potrzeby tworzącego się Oddziału i Poradni.
Powstał Oddział Opieki Paliatywnej (statutowo 7 łóżek -de facto 10 w 4 salach chorych i gabinet zabiegowy z poczekalnią) mieszczący się na parterze dawnego oddziału Ginekologii Septycznej Szpitala przy ul. Wienieckiej 48.
Ze środków dotacji wykonano remont pomieszczeń i podjazd z niezależnym wejściem do Oddziału i Poradni Walki z Bólem.
Zespół medyczny Oddziału Opieki Paliatywnej został utworzony w ramach sił własnych Szpitala z personelu różnych oddziałówspecjalistycznych - osób, które dobrowolnie przeszły do nowot-Snjorzonej kom orki organizacyjnej. Zespół ten powiększony o 1 etat lekarski pracował do czasu tzw restrukturyzacji Oddziału w2000 roku. Pierwszym ordynatorem Oddziału Opieki Paliatywnej został dr Zbignie wKaczm arek, który przeszedł na to stanowisko z dniem 1.1 0.1993 z Oddziału Kardiologii. ^V kwietniu 1994 roku dr ZbigniewKaczmarek otrzymał z rąk prof. Jacka Żochowskiego nagrodę Ministra Zdrowa za zorganizowanie opieki paliatywnej i hospicyjnej w woje wód zt wie włocławskim. Był to wtedy trzeci oddział opieki paliatywnej w strukturach publicznej służby zdrowia w Polsce. W 1995 roku powstało Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział we Włocławku z siedzibą (za zgodą władz szpitala) przy Oddziale Opieki Paliatywnej Wojewódzkiego Szpitala we Włocławku. PTOP O/Włocławek od początku swego istnienia wspierało materialnie i kadrowo Oddział Opieki Paliatywnej w Szpitalu przekazując kupowany sprzęt medyczny na rzecz chorych leczonych wOddziale i P oradni Walki z Bólem. Kolejni psycholodzy zatrudniani przez Towarzystwo wspierali chorych leczonych w szpitalu, ponieważ szpital nie znalazł środków na ich zatrudnienie ( brak psychologa w Oddziale Medycyny paliatywnej istnieje do dzisiaj ). Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział we Włocławku utrzymywało także nieformalne Hospicjum Domowe dla Dorosłych i Dzieci niosące pomoc chorym wich domach. Ludzie Towarzystwa byli wolontariuszami zespołu Hospicjum Domowego zwanego później Zespołem Opieki Domowej PTOP. W 1997 roku PTOP O/Włocławek dokonał rejestracji swojego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Domowej - zakładu, który mógł formalnie występować o leki lecznictwa zamkniętego dla chorych w domu oraz wchodzić w porozumienia z różnymi podmiotami realizującymi zadania opiekuńcze i lecznicze. Pierwszym kierownikiem medycznym NZOZ został lek. Zbigniew Kaczmarek.
W 1999 roku i nadal NZOZ Zespół Opieki Domowej PTOP O/Włocławek był i jest jedynym zespołem niepublicznym w dawnym województwe włocławskim. który uzyskał kontrakt na świadczenia opieki paliatywnej w Kasie Chorych. Kontrakty te pozwalają w sposób płynny zabezpieczyć pomoc medyczną dla nieuleczalnie chorych w ich domach we Włocławku i w powiecie włocławskim (często też poza powałem włocławskim ). Od listopada 1996 roku PTOP O/Włocławsk prowadzi Grupę Wsparcia dla Osób w żałobie. Jest to grupa otwarta a spotkania są nieodpłatne ze strony korzystających. Koszty prowadzenia grupy są pokrywane przez Towarzystwo. Liczba chorych i ich rodzin obejmowanych opieką paliatywna w ich domach systematycznie rośnie z roku na rok, tak we Włocławku jak i w powiecie włocławskim. Zespół Opieki Domowej PTOP obejmuje także swoją opieką zgłaszanych chorych z powiatów aleksandrowskiego, lipnowskiego i radziejowskiego, lecz w tych przypadkach zawsze staramy się o dobrą współpracę z lekarzem rodzinnym w miejscu zamieszkania chorego w celu racjonalizacji kosztów opieki nad chorym. W 2000 roku z powodu wymówienia przez dyrektora Szpitala Wojewódzkiego umowy nieodpłatnego korzystania z siedziby Towarzystwa oraz zamiarów przeniesienią Oddziału Opieki Paliatywnej do szpitala Gruźliczego w Wieńcu do 2 sal po 7 łóżek Zarząd PTOP O/Włocławek zdecydował o zakupie domu przy ul. Wolność 44 we Włocławku i przeniesieniu siedziby Towarzystwa. W czerwcu 2000 doszło do opuszczenia dotychczasowej siedziby Towarzystwa w Wojewódzkim Szpitalu przy ul .Wienieckiej 48 i od tego czasu działalność na rzecz chorych nieuleczalnie idzie dwiema drogami. Pierwsza to NZOZ Zespół Opieki Domowej Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddziału we Włocławku - realizuje zadania hospicjum domowego dla dorosłych i dzieci ?Druga to Oddział Medycyny Paliatywnej Oddziału Płucnego Szpitala w Wieńcu - realizuje zadania hospitalizacji tj. opieki 24 godzinnej. Pododdział powstał w wyniku tzw restrukturyzacji pierwotnego Oddziału Opieki Paliatywnej z ul. Wienieckiej 48 zachowując jedynie część kadry pielęgniarskiej.
W końcu roku 2000 Szpital Wojewódzki we Włocławku otrzymał z dotacji Banku Światowego środki materialne i rzeczowe na wsparcie Oddziału Opieki Paliatywnej, których wielkości pozwalały na rzetelną modernizację i dosprzetowienie obiektu Poradni p-Gruźliczej przy Szpitalu Wojewódzkim przy ul. Wienieckiej 48 - planowanej do przekazania na cele opieki paliatywnej. Sposób wykorzystania tej dotacji nie jest znany piszącemu te słowa, mimo że osobiście uczestniczył w pracach Grupy Roboczej Banku Światowego w Warszawie w latach 1999 - 2001
Zakres pomocy udzielanej przez Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział we Włocławku zwiększa się z każdym rokiem.
Od 1999 roku NZOZ Zespół Opieki domowej PTOP O/Włocławek realizuje bezpośrednią pomoc chorym w domu. Obejmuje swoją opieką wszystkich zgłaszających się o tą pomoc. W praktyce nie istnieje takie pojęcie jak kolejka oczekujących na pomoc. Z analiz własnych wynika, że Zespół obejmuje opieką paliatywną ok . 70% chorych umierających na raka we Włocławku. Szacujemy, że Hospicjum dzienne będzie mogło dać opiekę 20 ciężko chorym osobom dziennie z założeniem, że ruch osobowy zgłaszających się do opieki dziennej będzie na dzisiejszym poziomie. Liczba ok . 15 osób wydaje się optymalną dla prowadzenia programu rehabilitacji i terapii zajęciowej. Pozostałe to osoby, które nie biorą udziału w terapii zajęciowej a wymagają jedynie nadzoru w godzinach pracy swoich opiekunów. Utworzona Poradnia Leczenia bólu obsłuży wszystkich zgłaszających się po poradę. Zaadaptowane pomieszczenia po zlikwidowanym przedszkolu pozwolą prowadzić wczesna rehabilitację po leczeniu przeciw rakowym oraz rechabilitację osób z powikłaniami raka. Ośrodek szkolenia wolontariuszy będzie wykorzystywał bliskość Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej, z którym nawiązana będzie ścisła współpraca.

“Pomóż póki jestem.”